This site mainly hosts a norwegian translation of the chinese T'ang dynasty poetry collection, Han-shan tzu shih. Click on the Musikk-menu for some music-related material in english. See also my blog.

Link til blogg.

Det kalde fjellets dikt, Han-shan tzu shih, er en samling på 311 dikt fra T'ang-dynastiets Kina. I tillegg inneholder samlingen et forord, 53 dikt av Shih-te og 2 dikt av Feng kan. Han-shan og de to andre er tradisjonelle figurer i zen-mytologien (se kilder).

Diktsamlingen knyttet til navnet Han-shan, inneholder sansynligvis dikt forfattet over en lengre periode enn det er rimelig å tilskrive en enkelt person. E.G. Pulleyblank i Linguistic evidence for the date of Han-shan ser på rimene i diktene sammenlignet med tilgjengelige rimordbøker. Han finner at diktene tidsmessig er spredd over hele T'ang-epoken (618-905), noen kan tilogmed være fra dynastiet før (Sui 589-618), mens andre kan tidfestes til slutten av T'ang.

Wu Chi-yu (A study of Han-shan) mener kunne identifisere dikteren som den buddhistiske munken Chih-yen (577-654). Dette har han ikke ftt mange med seg p. Se f.eks Demieville i forordet til Wang le Zelateur.

Han-shan skriver shih-dikt. Lengden er som regel 5 tegn og 8 linjer, selv om noen unntak fra regelen finnes. Det siste tegnet i hver partallinje rimer. Lyrikk, srlig i begynnelsen av T'ang, la like stor vekt p muntlig som skriftlig framfring (se f.eks Nugents The Circulation of poetry in Tang dynasty China), jeg gjr ikke krav p ha ftt til noe lignende her.

Pulleyblank leser ut av rimene er at forfatteren er fra nord i Kina.

Innholdsmessig er det også rimelige å anta at det dreier seg om flere forfattere. Jia Jinhua identifiserer forfatteren av noen av diktene som Caoshan Benji (840-901), utifra tematikken i noen av de senere diktene som hun mener inneholder fraser fra chanskolene Hongzhou og Shitou.

I 1982-85, inspirert av Gary Snyder og Kerouacs Dharma Bums, oversatte jeg denne samlingen til norsk.

Oversettelsene vil etterhvert bli lagt ut her. Klikk p Dikt i menyen over. ( 133 av 311 dikt er lagt inn.)